CAPT ABEDA: после полуторамесячного простоя в оккупированном Севастополе судно с зерном идет в Триполи (Ливан)

Судно CAPT ABEDA прошло в Черное море еще 29.01.2019. Выключив AIS, судно направилось в Севастополь, где простояло больше месяца. Судно было загружено на зерновом терминале стивидорной компании Авлита, после чего направилось с зерном из оккупированного Крыма в порт Триполи (Ливан).
Итак, нами зафиксирован очередной длительный простой судна в порту Севастополь, это показывает в каком плачевном состоянии находятся крымские порты в условиях оккупации и международной изоляции.

“АНДРОПОВ”: після незаконної доставки палива в окупований Крим танкер йде в Румунію

Танкер “АНДРОПОВ” на початку березня доставив у закритий порт Керч 2800 тон дизельного палива з порту Ростов-на-Дону. Після вивантаження порушник повернувся в Азовське море і в порту Азов взяв партію бензину, на цей раз для Румунії.
12 грудня 2018 у Європейському Парламенті було прийнято резолюцію у зв’язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці з закликом негайно відпустити українських моряків. Тоді як спосіб впливу пролунала пропозиція закрити європейські порти для російських суден, що йдуть з Азовського моря. На наш погляд, це було б відчутним впливом на агресора, який змушений був би зважати на думку європейських демократій. У нещодавно опублікований список санкцій ЄС були включені вісім осіб, які мають безпосередній стосунок до нападу на українські кораблі. Однак війна проявляється не тільки в конкретних збройних зіткненнях, вона йде в економіці, політиці, культурі, інформаційній сфері. Азовські порти України через затримки торгових суден в Керченській протоці зазнають збитків, втрати від незаконних дій країни-агресора несе український бізнес, зменшуються надходження до державного бюджету. Незаконно, технічно і екологічно необгрунтовано побудований міст в Керченській протоці призводить до замулювання і обміління Керч-Єнікальського каналу, що позначається насамперед на українських портах, куди традиційно приходять великі судна за металопрокатом та іншими вантажами. У той же час російські порти зазвичай відвідують судна з невеликою осадкою, на їх бізнесі це відбивається в меншій мірі. Тому будівництво моста в порушення всіх міжнародних норм також слід розглядати як акт російської агресії, елемент війни.
На нашу думку, санкції ефективні, якщо вони впливають на економіку країни-агресора, і пропозиція закрити європейські порти для суден під російським прапором, що йдуть з Азовського моря, є економічно доцільною, спрямованою на підтримку України, яка захищає свій суверенітет.
Четвертий місяць військовополонених українських моряків продовжують утримувати в російському СІЗО, пройшло вже 3 місяці після ухвалення резолюції, введений новий пакет європейських санкцій, однак це поки не привело до результатів, відчутно не наблизило звільнення наших військових з полону. Рішучі дії можуть бути вчинені не тільки Євросоюзом в цілому, але й окремими країнами, які засуджують акти міжнародної агресії, що в явному і прихованому вигляді здійснює РФ з 2014 року.
Ми закликаємо владу Румунії не давати дозвіл на захід у порт Констанца танкера-порушника “АНДРОПОВ” (IMO: 9269348).

“АНДРОПОВ”: после незаконной доставки топлива в оккупированный Крым танкер идет в Румынию

Танкер “АНДРОПОВ” в начале марта доставил в закрытый порт Керчь 2800 тонн дизельного топлива из порта Ростов-на-Дону. После выгрузки нарушитель вернулся в Азовское море и в порту Азов взял партию бензина, на этот раз для Румынии.
12 декабря 2018 в Европейском Парламенте была принята резолюция в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе с призывом немедленно отпустить украинских моряков. Тогда в качестве способа воздействия прозвучало предложение закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря. На наш взгляд, это было бы ощутимое воздействие на агрессора, который вынужден был бы считаться с мнением европейских демократий. В недавно опубликованный санкционный список ЕС были включены восемь человек, имеющие непосредственной отношение к нападению на украинские корабли.
Однако война проявляется не только в конкретных вооруженных столкновениях, она идет в экономике, политике, культуре, информационной сфере. Азовские порты Украины из-за задержек торговых судов в Керченском проливе терпят убытки, потери от незаконных действий страны-агрессора несет украинский бизнес, уменьшаются поступления в государственный бюджет. Незаконно, технически и экологически необоснованно построенный мост в Керченском проливе приводит к заиливанию и обмелению Керчь-Еникальского канала, что сказывается прежде всего на украинских портах, куда традиционно приходят крупные суда за металлопрокатом и другими грузами. В то же время российские порты обычно посещают суда с небольшой осадкой, поэтому на их бизнесе это отражается в меньшей степени. Поэтому строительство моста в нарушение всех международных норм также следует рассматривать как акт российской агрессии, элемент войны.
По нашему мнению, санкции эффективны, когда они влияют на экономику страны-агрессора, и предложение закрыть европейские порты для судов под российским флагом, идущих из Азовского моря, является экономически целесообразным, направленным на поддержку Украины, защищающей свой суверенитет.
Четвертый месяц военнопленные украинские моряки продолжают удерживаться в российском СИЗО, прошло уже 3 месяца после принятия резолюции, введен новый пакет европейских санкций, однако это пока не привело к результатам, ощутимо не приблизило освобождение наших военных из плена. Решительные действия могут быть произведены не только Евросоюзом в целом, но и отдельными странами, осуждающими акты международной агрессии, которые в явном и скрытом виде производит РФ с 2014 года.
Мы призываем власти Румынии не давать разрешение на заход в порт Констанца танкера-нарушителя “АНДРОПОВ” (IMO: 9269348).

Александр Невский: танкер-нарушитель в оккупированной Керчи

В статье по найденной в сети фотографии из оккупированного Крыма установлен танкер, который находится на отстое в Керченском торговом порту.

CRYSTAL GALAXY: металлолом из Керчи и Севастополя идет в Грецию

Судно CRYSTAL GALAXY, неоднократно пойманное нами на нарушении Государственной границы Украины, вновь пришло в оккупированный Крым. На этот раз для сокрытия незаконного судозахода команда решила предпринять беспрецедентные меры – завесить тряпками название судна. Что из этого креатива получилось, мы покажем в этой статье.

GRACE A: что делает судно-нарушитель у берегов Болгарии?

Судно-нарушитель GRACE A находится в болгарских территориальных водах, недалеко от порта Варна, а за два дня до этого оно было в закрытом порту Севастополь.
Что делает судно-нарушитель с грузом из оккупированного Крыма у побережья Болгарии? Какая причина заставила капитана сделать переход из Севастополя в Болгарию и только там включить судовой транспондер? Рекомендуем нашим и болгарским пограничным органам провести совместное расследование.

Волгобалт-214: куди йде вугілля з російських портів?

7 січня в Чорному морі затонуло судно, 2 громадянина Азербайджану та 4 українців загинули або зникли без весті. Серед загиблих – 30річний харків’янин, другий помічник капітана. Його родичі намагаються провести розслідування, є підстави вважати, що судно було в незадовільному технічному стані, і саме це призвело до трагічних наслідків. Ми проаналізували останні рейси судна Волгобалт-214.