Приватбанк – все: А на сколько кинули твою семью?

«Приватбанк объявлен неплатежеспособным. Платежи остановлены, карточки не обслуживаются, депозиты заморожены. У моей семьи минус 69 400 грн (остатки на зарплатной карточке жены, моей карте, картах для стипендии детей, картах для пе

Особиста ворожнеча: Росія хоче бачити, як Порошенко зазнає поразки, і це просто факт – Волкер

Ця поразка чисто міжособистісна. Один чоловік виявився сильнішим за іншого. І це з великою обідкою сприймається Путіним – мілким мужчинкою з комплексом маленького зросту, якому пропаганда за 20 років зліпила образ мачо верхом на коні і він сам в цей образ повірив. І несподівано програв якомусь шоколаднику.

CAPT ABEDA: после полуторамесячного простоя в оккупированном Севастополе судно с зерном идет в Триполи (Ливан)

Судно CAPT ABEDA прошло в Черное море еще 29.01.2019. Выключив AIS, судно направилось в Севастополь, где простояло больше месяца. Судно было загружено на зерновом терминале стивидорной компании Авлита, после чего направилось с зерном из оккупированного Крыма в порт Триполи (Ливан).
Итак, нами зафиксирован очередной длительный простой судна в порту Севастополь, это показывает в каком плачевном состоянии находятся крымские порты в условиях оккупации и международной изоляции.

“АНДРОПОВ”: після незаконної доставки палива в окупований Крим танкер йде в Румунію

Танкер “АНДРОПОВ” на початку березня доставив у закритий порт Керч 2800 тон дизельного палива з порту Ростов-на-Дону. Після вивантаження порушник повернувся в Азовське море і в порту Азов взяв партію бензину, на цей раз для Румунії.
12 грудня 2018 у Європейському Парламенті було прийнято резолюцію у зв’язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці з закликом негайно відпустити українських моряків. Тоді як спосіб впливу пролунала пропозиція закрити європейські порти для російських суден, що йдуть з Азовського моря. На наш погляд, це було б відчутним впливом на агресора, який змушений був би зважати на думку європейських демократій. У нещодавно опублікований список санкцій ЄС були включені вісім осіб, які мають безпосередній стосунок до нападу на українські кораблі. Однак війна проявляється не тільки в конкретних збройних зіткненнях, вона йде в економіці, політиці, культурі, інформаційній сфері. Азовські порти України через затримки торгових суден в Керченській протоці зазнають збитків, втрати від незаконних дій країни-агресора несе український бізнес, зменшуються надходження до державного бюджету. Незаконно, технічно і екологічно необгрунтовано побудований міст в Керченській протоці призводить до замулювання і обміління Керч-Єнікальського каналу, що позначається насамперед на українських портах, куди традиційно приходять великі судна за металопрокатом та іншими вантажами. У той же час російські порти зазвичай відвідують судна з невеликою осадкою, на їх бізнесі це відбивається в меншій мірі. Тому будівництво моста в порушення всіх міжнародних норм також слід розглядати як акт російської агресії, елемент війни.
На нашу думку, санкції ефективні, якщо вони впливають на економіку країни-агресора, і пропозиція закрити європейські порти для суден під російським прапором, що йдуть з Азовського моря, є економічно доцільною, спрямованою на підтримку України, яка захищає свій суверенітет.
Четвертий місяць військовополонених українських моряків продовжують утримувати в російському СІЗО, пройшло вже 3 місяці після ухвалення резолюції, введений новий пакет європейських санкцій, однак це поки не привело до результатів, відчутно не наблизило звільнення наших військових з полону. Рішучі дії можуть бути вчинені не тільки Євросоюзом в цілому, але й окремими країнами, які засуджують акти міжнародної агресії, що в явному і прихованому вигляді здійснює РФ з 2014 року.
Ми закликаємо владу Румунії не давати дозвіл на захід у порт Констанца танкера-порушника “АНДРОПОВ” (IMO: 9269348).

Он многих бесит, потому что не беден, не косноязычен, прекрасно образован и уверен в себе, потому что давно стал европейцем и пытается вести за собой в Европу

Если эти амбициозные планы команда Порошенко реализует в период второй каденции, точка невозврата будет пройдена. И в 2024-м избирайте хоть Зеленского, хоть Вакарчука, хоть Олю Полякову – Украина уже не повернёт назад.
А пока рано.

“АНДРОПОВ”: после незаконной доставки топлива в оккупированный Крым танкер идет в Румынию

Танкер “АНДРОПОВ” в начале марта доставил в закрытый порт Керчь 2800 тонн дизельного топлива из порта Ростов-на-Дону. После выгрузки нарушитель вернулся в Азовское море и в порту Азов взял партию бензина, на этот раз для Румынии.
12 декабря 2018 в Европейском Парламенте была принята резолюция в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе с призывом немедленно отпустить украинских моряков. Тогда в качестве способа воздействия прозвучало предложение закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря. На наш взгляд, это было бы ощутимое воздействие на агрессора, который вынужден был бы считаться с мнением европейских демократий. В недавно опубликованный санкционный список ЕС были включены восемь человек, имеющие непосредственной отношение к нападению на украинские корабли.
Однако война проявляется не только в конкретных вооруженных столкновениях, она идет в экономике, политике, культуре, информационной сфере. Азовские порты Украины из-за задержек торговых судов в Керченском проливе терпят убытки, потери от незаконных действий страны-агрессора несет украинский бизнес, уменьшаются поступления в государственный бюджет. Незаконно, технически и экологически необоснованно построенный мост в Керченском проливе приводит к заиливанию и обмелению Керчь-Еникальского канала, что сказывается прежде всего на украинских портах, куда традиционно приходят крупные суда за металлопрокатом и другими грузами. В то же время российские порты обычно посещают суда с небольшой осадкой, поэтому на их бизнесе это отражается в меньшей степени. Поэтому строительство моста в нарушение всех международных норм также следует рассматривать как акт российской агрессии, элемент войны.
По нашему мнению, санкции эффективны, когда они влияют на экономику страны-агрессора, и предложение закрыть европейские порты для судов под российским флагом, идущих из Азовского моря, является экономически целесообразным, направленным на поддержку Украины, защищающей свой суверенитет.
Четвертый месяц военнопленные украинские моряки продолжают удерживаться в российском СИЗО, прошло уже 3 месяца после принятия резолюции, введен новый пакет европейских санкций, однако это пока не привело к результатам, ощутимо не приблизило освобождение наших военных из плена. Решительные действия могут быть произведены не только Евросоюзом в целом, но и отдельными странами, осуждающими акты международной агрессии, которые в явном и скрытом виде производит РФ с 2014 года.
Мы призываем власти Румынии не давать разрешение на заход в порт Констанца танкера-нарушителя “АНДРОПОВ” (IMO: 9269348).

РАДІО “МИРОТВОРЕЦЬ” – 400

Перші 400 з найкращих українських пісенних творів.
Розповсюджуйте посилання на наше радіо, насолоджуйтеся, пишайтеся.

Щоб красива українська пісня лунала і панувала по всій Землі, допомагала добрим людям, а злих людей робила добрими.
https://myrotvorets.center/player/

UPD: під номером 30 – улюблена пісня Петра Порошенка.