Положення про заохочувальні відзнаки Центру «Миротворець»


Положення
про заохочувальні відзнаки Центру «Миротворець»

1. Загальні положення

1.1. Заохочувальними відзнаками Центру «Миротворець» нагороджуються військовослужбовці України, співрбітники Центру, а також громадяни України та громадяни іноземних держав за вагомий внесок у діяльність Центру в сфері попередження і профілактики злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

1.2. Цим Положенням встановлюються такі заохочувальні відзнаки Центру «Миротворець» (далі – відзнаки) та визначається порядок нагородження:

  • Грамота;
  • Нагрудний знак “Pro bono publico”;

1.2.1. Грамотою нагороджуються співрбітники Центру, а також громадяни України та громадяни іноземних держав за сприяння та значну допомогу в діяльності Центру/

1.2.2. Заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком “Pro bono publico” нагороджуються військовослужбовці України, співрбітники Центру, а також громадяни України та громадяни іноземних держав за старанність, розумну ініціативу, добросовісне виконання службових обов’язків, самовіддані дії під час виконання службових обов’язків, а також вагомий внесок у діяльність Центру.

2. Порядок представлення до нагородження відзнаками

2.1. Клопотання про нагородження військовослужбовців України, співрбітників Центру, а також громадян України та громадян іноземних держав порушується керівником окремого структурного підрозділу Центру. Затвердження кандидатур до нагородження здійснюється на колективних зборах шляхом голосування.

2.2. Подання про нагородження начальник відповідного підрозділу Центру подає Керівнику Центру «Миротворець». У поданні про нагородження зазначаються заслуги особи (осіб), що стали підставою для нагородження, визначається відзнака, до якої представляється(ються) особа (особи) для нагородження, забезпечується послідовність та періодичність у нагородженні.

2.3. Рішення про нагородження відзнаками приймається Керівником Центру. Після прийняття позитивного рішення, подання про нагородження передається до підрозділу кадрового забезпечення Центру для обліку та підгодови відповідних документів.

2.4. Про нагородження відзнаками видається наказ Керівника Центру.

3. Порядок вручення відзнак

3.1. Вручення відзнак та документів, що свідчать про нагородження ними, проводиться на урочистих заходах. Перед врученням оголошується наказ Керівника Центру. Особі, нагородженій відзнакою у вигляді нагрудного знака, видається посвідчення за підписом Керівника Центру.

3.2. Повторне нагородження однією й тією самою відзнакою не здійснюється, крім Грамоти.

3.3. Відзнаки у вигляді нагрудних знаків розміщуються нижче знаків державних нагород України та іноземних державних нагород.

3.4. Втрачені відзнаки повторно не видаються. У разі втрати (псування) відзнаки та посвідчення до неї дублікати не видаються.

Donate to Myrotvorets

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *